دانشجویان گرامی جهت انجام و پیگیری امور به صورت غیر حضوری می توانند از طریق استفاده از سامانه های فعال موجود و یا  ارسال ایمیل به مسئول مرتبط  اقدام نمایند (با استفاده از انتخاب موضوع از منوهای موجود در این صفحه و یا ارسال مستقیم سوال و یا درخواست به آدرس متصدی مد نظر).