آدرس ایمیل کارکنان و مدیران گروه

تعداد بازدید:۶۸۳

 

 

بخش اداری حوزه آموزش

نام و نام خانوادگی

سمت

ایمیل

آقای دکتر حسن اسدالهی

معاون علمی

Diau.asadollahi@gmail.com

آقای دکتر مرتضی کریم باغبان

مدیر آموزش

Diau.M.Baghban@gmail.com

آقای محمدرضا عسگریان

رئیس اداره امتحانات و ثبت نام

Diau.asgarian@gmail.com

آقای  علی خسروی

کارشناس اداره امتحانات

Diau.a.khosravi@gmail.com

آقای مهدی رحیمی

 رئیس اداره سنجش و نظارت

Diau.rahimi@gmail.com

آقای علیرضا ربیعی

مسئول بایگانی

Diau.rabiei@gmail.com

آقای حسین اکبری

 کارشناس برنامه ریزی

Diau.akbari@gmail.com

آقای   مهدی غفاری

رئیس کارگزینی هیات علمی

Diau.ghafari@gmail.com

خانم زهرا ملکی 

کارشناس کارگزینی هیات علمی

Diau.maleki@gmail.com

آقای سید داود تقوی 

کارشناس دفتر خدمات آموزش

Diau.taghavi@gmail.com

آقای  حمید محمدعلیان

مسئول دانش آموختگان( فارغ التحصیلان)

Diau.alian@gmail.com

آقای  محمد کرمانی

کارشناس دانش آموختگان ( فارغ لتحصیلان)

Diau.kermani@gmali.com

آقای  مجید صفایی

کارشناس  دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)

Diau.safaie@gmail.com

آقای  میثم حسن نجاری

کارشناس  دانش آموختگان (بایگانی)

Diau.najjari@gmail.com

آقای حامد سمنانی رضا

مسئول دفتر معاونت علمی

Diau.semnani@gmail.com

 

 

 

دانشکده فنی مهندسی

نام و نام خانوادگی

سمت

ایمیل

آقای دکتر خواجه صالحانی

رییس دانشکده

Diau.salehani@gmail.com

آقای امیر صیفی

مسئول آموزشی و پژوهشی دانشکده

Diau.seifi@gmail.com

آقای حمید خسروی

مسئول بایگانی

Diau.hamidkhosravi351@gmail.com

آقای سید محمد موسوی خرم

کارشناس گروه

Diau.mosavi@gmail.com

آقای محمدحسین تسلیمی

کارشناس گروه

Diau.taslimi@gmail.com

آقای صادق عبداله اشرفی

کارشناس گروه

Diau.ashrafi@gmail.com

 آقای محمد شیرخانی

کارشناس گروه

Shirkhani121@gmail.com

 

 

 

آقای دکتر درخشان

مدیر گروه برق

Diau.derakhshan@gmail.com

آقای دکتر دهقان

مدیر گروه عمران

A.dehghan1916@yahoo.com

آقای دکتر عسکری

مدیر گروه کامپیوتر

mahaskari2004@gmail.com

خانم دکتر فضلی

مدیر گروه زمین شناسی

fazli52@yahoo.com

خانم دکتر خرم نژادیان

مدیر گروه محیط زیست

Khoramnezhadian@yahoo.com

آقای دکتر جمالی

مدیر گروه صنایع

mitkm@yahoo.com

آقای دکتر حیدری

مدیر گروه مکانیک

Heydari_tech@yahoo.com

آقای دکتر قمیشی

مدیر گروه معماری

Ghomeishi.m@gmail.com

 

 

 

دانشکده علوم انسانی و هنر

نام و نام خانوادگی

سمت

ایمیل

آقای دکتر عبداللهی فر

رییس دانشکده

hadiabdollahifar@gmail.com

آقای روح الله شرف الدین

مسئول آموزشی و پژوهشی دانشکده

Diau.sharafeddin@gmail.com

 

 

 

آقای حسن زارع

کارشناس بایگانی

Diau.zare@gmail.com

آقای مصطفی فیضی

کارشناس گروه

Diau.faizi@gmail.com

خانم  مهری دانایی

کارشناس گروه

Diau.danaei79@gmail.com

خانم نیکو نوایی

کارشناس گروه

diau.navaee@gmail.com

آقای مصطفی آقایی دماوندی

کارشناس گروه

Diau.m.damavandi@gmail.com

آقای سیدعباس میرعابدینی

مسئول ساختمان شماره 3

Diau.abbasmirabedini14@gmail.com

   

 

آقای دکتر حسینی دانا

مدیر گروه ارتباطات

Hhoseinidana@gmail.com

خانم دکتر اولادیان

مدیر گروه علوم تربیتی

 M.oladian@yahoo.com

خانم دکتر افشاری

مدیر گروه حقوق

afshari2005m@yahoo.com

خانم دکتر ضرابی

مدیر گروه حقوق

Zarabi57@yahoo.com

آقای دکتر خانمحمدی

مدیر گروه حسابداری

dr.khanmohammadi@yahoo.com

خانم دکتر پورعندلیبی

مدیر گروه زبان

Pourandalibifarahnaz@gmail.com

خانم دکتر وکیلی

مدیر گروه معارف

Elahe.vakili@yahoo.com

 

 

 

 

دانشکده علوم پزشکی

نام و نام خانوادگی

سمت

ایمیل

آقای دکتر عبداللهی فر

رییس دانشکده

hadiabdollahifar@gmail.com

آقای سعید سهرابی پور

کارشناس گروه

Diau.sohrabipour@gmail.com

خانم معصومه برزگر

کارشناس گروه

Diau.barzegar@gmail.com

 

 

 

خانم دکتر نایبی

مدیر گروه پرستاری

Par_1366@yahoo.com

خانم عسل سراجی

مسئول EDO

s.seraj3713@gmail.com

 

 

 

     

 

 

 

حوزه پژوهـش

نام و نام خانوادگی

سمت

ایمیل

آقای دکتر حسن اسدالهی

معاون علمی

Diau.asadollahi@gmail.com

خانم مهدیه نادری

مدیر پژوهش

diau.naderi@gmail.com

آقای محمد فضلی

مسئول امور پایان نامه

diau.m.fazli@gmail.com

خانم فاطمه فاتحی

کارشناس امور پایان نامه

Diau.fatehi@gmail.com

آقای مجتبی بخشی

کارشناس امور پایان نامه

diau.bakhshi@gmail.com

خانم اعظم جعفرانی

مسئول کتابخانه

diau.jafarani@gmail.com

آقای ابراهیم سلطان محمدی

کارشناس کتابخانه

Diau.soltanmohamadi@gmail.com

آقای وحید فارابی

مسئول آزمایشگاه ها

diau.farabi@gmail.com

آقای امین نوحی

کارشناس آزمایشگاه ها

diau.nouhi@gmail.com

آقای ... احمدآقایی

رئیس مرکزنحقیقات

h.ahmadaghaei@yahoo.com

آقای امیر صیفی

مسئول ارتباط با صنعت

Diau.seifi@gmail.com

 

کافی نت

Diau.kafinet@gmail.com

آقای محمدرضا حاج علی اکبری

رئیس باشگاه پژوهشگران

diau.mr.akbari@gmail.com

 

 

   

حوزه ریاست

نام و نام خانوادگی

سمت

ایمیل

آقای سعید حبیبی

رئیس حوزه ریاست و روابط عمومی

daftar.riasat@damavandiau.ac.ir

 

حراست

harasat@damavandiau.ac.ir

آقای هادی مهدی طیبی

مدیرگزینش

tayebi@damavandiau.ac.ir

آقای میثم ایل بیگی

مسئول فناوری اطلاعات (IT)

it@damavandiau.ac.ir

آقای ابراهیم جعفرقلی

کارشناس ستاد شاهد و ایثارگر

ebrahimjafargholi8@gmail.com

آقای مهدی اقبالی

کارشناس روابط عمومی

eghbalimehdi4@gmail.com

 

 

   

 

حوزه اداری،مالی

نام و نام خانوادگی

سمت

ایمیل

آقای دکتر نهاوندی

معاون اداری مالی

Diau.nahavandi@gmail.com

خانم خدیجه بختیاری

رئیس امور مالی

Diau.bakhtiari@gmail.com

آقای حسین ادبی

رئیس حسابداری اداری

h.adabi56@yahoo.com

آقای مهدی توکلی

مسئول حسابداری اداری

M73tavakoli@yahoo.com

خانم شهره میرزایی

کارشناس حسابداری اداری

Shohreh34_mirzaee@yhoo.com

آقای مصطفی رضانژاد

رئیس صندوق رفاه

Diau.rezanejad@gmail.com

آقای مصطفی عبدالعظیمی

مسئول حسابداری دانشجویی

Diau.abdolazimi@gmail.com

خانم جنبشی

کارشناس حسابداری دانشجویی

 

خانم شراره فاتحی

مسئول دبیرخانه

Dabirkhane@damavandiau.ac.ir

 

 

   

حوزه دانشجویی و فرهنگی

نام و نام خانوادگی

سمت

ایمیل

آقای دکتر ملک محمدی

معاون دانشجویی فرهنگی

mahdimm1360@gamil.com

آقای محمدرضا آصفی

رئیس اداره دانشجویی و ورزشی

Diau.asefi@gmail.com

آقای مرتضی احمدی

رئیس امور فرهنگی و اجتماعی

farhangi@damavandiau.ac.ir

آقای مجید متولی

کارشناس مشمولین

Diau.motevalli@gmail.com

آقای حمید شاه حسینی

کارشناس تربیت بدنی و صدور گواهی

Diau.shahhosseini@gmail.com

آقای روح اله گودرزی

کارشناس نقل انتقالات

diau.godarzi@gmail.com