درخواست فارغ التحصیلی

تعداد بازدید:۲۳۱

مراحل فارغ التحصیلی
 

*****بسیار مهم****: پرونده دانشجویان قبل از مرحله فارغ التحصیلی میبایست تکمیل شده باشد(شامل سند احراز هویت، تاییدیه مدرک تحصیلی مقطع قبلی، ریز نمرات، مدرک مقطع قبلی، مدارک کامل شناسایی) در غیر این صورت مراحل فارغ التحصیلی قابل انجام نبوده و دانشجو دچار مشکلات زیادی جهت تکمیل پرونده میگردد. بنابر این دانشجویان کارشناسی دو ترم قبل از فارغ التحصیلی و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در زمان تصویب پایان نامه با ارسال ایمیل به کارشناس بایگانی دانشکده خود از عدم نقص در پرونده اطمینان حاصل نمایند.
 

** در صورت نیاز به مکاتبه و سوال از بخش بایگانی و یا کارشناسان دانشکده ها ضمن دقت به لینک نحوه ارسال ایمیل میتوانید از ایمل های   1-دانشکده علوم انسانی و هنر   2- دانشکده فنی و مهندسی   3- دانشکده علوم پزشکی استفاده نمایید.

ایمیل کارشناس بایگانی دانشکده فنی و مهندسی آقای حمید خسروی: Diau.hamidkhosravi351@gmail.com

ایمیل کارشناس بایگانی دانشکده علوم انسانی و هنر آقای زارع: Diau.zare@gmail.com

ایمیل کارشناس بایگانی دانشکده علوم پزشکی آقای سهرابی پور: Diau.sohrabipour@gmail.com

 

در صورت اتمام دروس و عدم نقص در پرونده دانشجویان میتوانند درخواست فارغ التحصیلی به صورت زیر داشته باشند.


1-درخواست دانشجو برای فارغ التحصیلی با ورود به سامانه سیدا  و از منوی امور دانشجویی،گزینه درخواست فرم تسویه حساب زده شود.

مراحل بعدی به صورت زیر خواهد بود که اینکه دانشجو در کدام مرحله است از طریق سیدا قابل مشاهده و پیگیری خواهد بود (و با توجه به اینکه ممکن است در هر مرحله جهت تکمیل پرونده به دانشجو پیام ارسال گردد، لطفا دانشجویان به صورت دوره ای سیدا را چک نمایند)

نکته مهم 1: دانشجویان محترم از قبل فیش های مربوط به تمبر و فیش فارغ التحصیلی را واریز نمایند و همچنین از طریق سیدا حساب مالی را تسویه و موضوع وام صندوق را تعیین تکلیف و با کتابخانه نیز تسویه نمایند تا در حین مراحل انجام کار دچار مشکل نشوند.

نکته مهم 2: اگر دانشجو در یک مرحله نیاز به حضور فیزیکی پیدا کرد در همان روز مابقی مراحل از جمله تسویه کتابخانه، تسویه مالی، تعیین تکلیف صندوق رفاه و امور مشمولین را  به صورت فیزیکی تکمیل نماید.


2- بررسی  توسط کارشناس گروه
3- بررسی اولیه توسط فارغ التحصیلان
4- بازگشت پرونده به کارشناس جهت رفع نواقص( آموزشی و در صورت وجود اشکال در بایگانی با اعلام کارشناس به بایگان اشکال رفع گردد)
5-حسابداری دانشجویی ( همراه دریافت فیش تمبر، فیش ها الکترونیکی توسط دانشجو آپلود) مسئول حسابداری دانشجویی: آقای عبدالعظیمی، ایمیل )Diau.abdolazimi@gmail.com

5-صندوق رفاه  (رئیس صندوق رفاه: آقای رضانژاد  آدرس ایمیل Diau.rezanejad@gmail.com)

5-کتابخانه (مسئول کتابخانه خانم جعفرانی، آدرس ایمیل diau.jafarani@gmail.com)
( توضیح: منظور از شماره های مساوی انجام به صورت موازی هست)

6- بایگانی (ارسال پرونده فیزیکی از بایگانی به فارغ التحصیلان و انجام همزمان امضاهای کارنامه و فرم های مربوطه)
7- امور مشمولین( برای برادران و نامه صادر گردد تا دانشجو در زمان دریافت مدرک موقت نامه مذکور را هم دریافت کند) (کارشناس مشمولین آقای متولی آدرس ایمیل Diau.motevalli@gmail.com )
8-فارغ التحصیلان ( برای صدور مدرک) و ارسال پیام به دانشجو برای دریافت مدرک موقت


 اگر در یک مرحله دانشجو لازم به حضور فیزیکی در واحد گردید دیگر مراحل رو هم انجام تا از حضور مجدد جلوگیری گردد