معرفی به استاد

تعداد بازدید:۱۷۳

دانشجو گرامی :

1- پس از اطمینان از تعداد واحدهای باقیمانده، طبق راهنمای موجود، از طریق پورتال دانشجویی خود(سیدا) اقدام فرمایید.

2-پس از تایید کارشناس از طریق ایمیل جهت معرفی استاد با مدیر گروه هماهنگ شود. (راهنمای ارسال ایمیل)

تذکر1: درج شماره تماس در قسمت (جهت ارائه به) الزامی می باشد لذا به درخواست هایی که شماره تماس ندارند ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

تذکر2:  معرفی به استاد فقط برای مقاطع کاردانی و کارشناسی  می باشد و حداکثر 8 واحد درسی را می توان بصورت معرفی به استاد اخذ نمود .