مرخصی تحصیلی

تعداد بازدید:۱۰۵

مراحل درخواست مرخصی تحصیلی

دانشجویان عزیز ، جهت ثبت مرخصی تحصیلی در ترم به صورت زیر عمل کنید:

 در پورتال دانشجویی خودتان در سامانه سیدا  ، منوی درخواست های دانشجویی را کلیک کرده تا فرم مربوطه باز شود. در صفحه باز شده نوع درخواست (مرخصی تحصیلی) انتخاب و در کادر جهت ارائه (تلفن تماس) ثبت و در کادر دیگر (علت درخواست) شرح تقاضای خودتان را به همراه شماره تلفن ثبت نمایید.

پیگیری درخواست فوق را از همین قسمت می توانید مشاهده نمایید.