مشکلات مربوط به سامانه ثبت پروپزال واحد و یا سامانه پژوهشیار

تعداد بازدید:۱۷۷

برای این منظور لازم است ایمیلی با مشخصات زیر ارسال شود:

موضوع: درخواست پشتیبانی سامانه (نام دانشچو)-(شماره دانشجویی)

متن ایمیل: شرح کامل مشکل + شماره تماس دانشجو

پیوست : در صورت لزوم اسکرین شات مشکل ایجاد شده

گیرنده ایمیل: Diau.fatehi@gmail.com (خانم فاتحی-کارشناس دفتر امور پایان نامه ها)