درخواست بازگشت به تحصیل

تعداد بازدید:۱۵۷

دانشجوی گرامی

برای بازگشت به تحصیل طبق راهنمای ذیل به پورتال دانشجویی خود(سیدا) مراجعه فرمایید.

 

تذکر1: در صورتی که نام کاربری و گذرواژه خود را فراموش کرده اید از طریق ارتباط با کارشناس مربوطه(دانلود) جهت دریافت گذرواژه جدید اقدام نمایید.

تذکر2: درج شماره تماس در قسمت (جهت ارائه به) الزامی می باشد لذا به درخواست هایی که شماره تماس ندارند ترتیب اثر داده نخواهد شد.